Kullanıcı Girişi:
Kullanıcı Adı:
Şifre:
Üye Ol
Şifremi Unuttum
 Anahtar Kelime:
 Makale Adı:
 Yazar Adı:
Sayı:    Git
 
Dîvân Sayı: 41  

Sunuş

Dîvân’ın 41. sayısı Ortaçağ Avrupa siyaset düşüncesi, geç Osmanlı dönemi eğitim politikaları ve  Rıza Tevfik’in Ürdün’deki yaşamı ile ilgili makaleleri içeriyor. Ayrıca, tarih, sosyoloji ve İslami ilimler alanlarındaki güncel yazını takip eden zengin kitap değerlendirme bölümünü de okurlara sunuyor.

2016/2 
Yıl 21, Sayı 41

   
1309-6834  
 Bu  Sayıda;


 


  Sunuş Foreword

  Ortaçağ Avrupa Siyaset Düşüncesinde Süreklilik ve Özgünlük: John Fortescue’nün Siyaset ve Yönetim Anlayışının Tarihselliği
Originality and Continuity in Medieval European Political Thought: The Historicity of John Fortescue’s Understanding of Politics and Administration

Fatih DURGUN
[Özet Abstract]

  Osmanlı Bakiyesinde Bir Osmanlı Aydını: Rıza Tevfik Ürdün’de
An Ottoman Intellectual in Former Ottoman Lands: Rıza Tevfik in Jordan

Yasin BEYAZ
[Özet Abstract]

  II. Abdülhamit Döneminde Irak’ta Şiiliğe Karşı Osmanlı Eğitim Politikası
Saving the Minds and Loyalties of Subjects: Ottoman Education Policy Against the Spread of Shiism in Iraq During the Time of Abdülhamid II

Faruk YASLIÇİMEN
[Özet Abstract]

devam >

 
Dîvân Dergisi © 2005 | Her hakkı saklıdır.
Grafik &Tasarım: dizaynus.com