Kullanıcı Girişi:
Kullanıcı Adı:
Şifre:
Üye Ol
Şifremi Unuttum
 Anahtar Kelime:
 Makale Adı:
 Yazar Adı:
Sayı:    Git
 
Dîvân Sayı: 18  

Sunuş

Daha önceki sayılarında Osmanlı, İslam, Batı-Hristiyanlık, Japonya ve Hint Medeniyeti gibi konuları ele alan Dîvân İlmî Araştırmalar, 2005 yılında "Türk düşüncesi" konusunu ayrıntılı biçimde ele almayı hedeflemiştir.

2005/1 
Yıl 10, Sayı 18
SATINAL

   
ISSN 1300-9648  
 Bu  Sayıda;


 


  Sunuş Foreword

  Türk Felsefe Bilim Tarihinin Seyir Defteri (Bir Önsöz)
An Introduction to the History of the Turkish Philosophy-Science

İhsan FAZLIOĞLU
[Özet Abstract]indir

  Türk Düşüncesinde Yöntem Sorunu ve Devlet
The Problem of Methodology and the State in the Turkish Thought

Ayhan BIÇAK
[Özet Abstract]indir

  Klasik Dönem Osmanlı Medreselerinde Eğitim Üzerine Yapılmış Çalışmalara Dair Bir Bibliyografya Denemesi
A Bibliographical Assessment of the Studies on Education in Ottoman Madrasas of the Classical Period

Fahri UNAN
[Özet Abstract]indir

  Ta'lîm ile İrşâd Arasında: Erzurumlu İbrahim Hakkı'nın Medrese Ders Müfredat
Between Ta'lîm and Irshâd: Erzurumlu Ibrahim Haqqi's Madrasa Curriculum

Şükran FAZLIOĞLU
[Özet Abstract]indir

  Muhalif Bir Metin Nasıl Okunur? Osmanlı Medreseleri'nde Hidâyetü'l-Hikme
How to Read A Contra-Textbook? The Hidâyat al-Hikma in Ottoman Madrasas

Abdullah YORMAZ
[Özet Abstract]indir

  Gaza Devrinde Kur'ân'ı Yorumlamak: Fetih Öncesi Osmanlı Müfessirleri ve Tefsir Eserleri
Interpreting the Qur'an in the Period of Ghaza: Ottoman Interpreters and their Works before the Conquest of Istanbul

Ahmet Faruk GÜNEY
[Özet Abstract]indir

  Mehmed Şah Fenâri'nin Enmûzecu'l-Ulûm Adlı Eserine Göre Fetih Öncesi Dönemde Osmanlılar'da İlim Anlayışı ve İlim Tasnifi
The Ottoman Understanding and the Classification of Science at the Pre-Conquest Period on the Basis of Mehmed Shah Fanari's Enmûzac al-Ulûm

Kemal Faruk MOLLA
[Özet Abstract]indir

  Remzi Demir, Philosophia Ottomanica: Osmanlı İmparatorluğu Döneminde Türk Felsefesi Eski Felsefe 1

Hüseyin Gazi TOPDEMİR
[Özet Abstract]indir

  Fahri Unan, İdeal Cemiyet, İdeal Devlet, İdeal Hükümdar-Kınalı-zâde Ali'nin Medîne-i Fâzıla'sı

Ayşe Sıdıka OKTAY
[Özet Abstract]indir

 
Dîvân Dergisi © 2005 | Her hakkı saklıdır.
Grafik &Tasarım: dizaynus.com