Kullanıcı Girişi:
Kullanıcı Adı:
Şifre:
Üye Ol
Şifremi Unuttum
 Anahtar Kelime:
 Makale Adı:
 Yazar Adı:
Sayı:    Git
 
Dîvân Sayı: 42  

Sunuş

 Geride bıraktığı yirminci yıllık birikimiyle Dîvân, 42. sayısıyla okurlarını selamlıyor. Bu sayımızda İslam ilim tarihinden Askerî Devrim kuramına; siyaset teorisinden İslam müzik tarihine farklı alanları kapsayan dört makale ve güncel yazını takip eden yedi kitap değerlendirme yazısını ilgililerine sunuyoruz.

2017/1 
Yıl 22, Sayı 42
SATINAL

   
 
 Bu  Sayıda;


 


  Sunuş Foreword

  ERKEN DÖNEM İSLAM TARİHİ’NDE İLİM MERKEZLERİ VE ULEMA HAREKETLİLİĞİNİN TESPİTİ ÜZERİNE METODOLOJİK BİR ARAYIŞ: NİSBELER
A SEARCH FOR A METHOD TO STUDY THE CENTERS OF KNOWLEDGE AND THE MOBILITY OF SCHOLARS IN THE EARLY HISTORY OF ISLAM: ATTRIBUTIVE ADJECTIVES (NISBAS)

M. Enes Topgül
[Özet Abstract]

  XIV.–XV. ASIR HASANKEYF’İNDE BİR MÜZİKOLOJİ RİSALESİ: MUZAFFER HASKEFİ’NİN el-KEŞŞÂF FÎ ‘İLMİ’L-ENGÂM ADLI ESERİ
A MUSICOLOGICAL TREATISE FROM FOURTEENTH/FIFTEENTH-CENTURY HASANKAYF: MUZAFFAR AL-HASKAFI’S WORK Al-KASHSHAF FI ʿILM AL-ANGHAM

M. Fatih Kılıç ve Muhammed Aydın
[Özet Abstract]

  ASKERÎ DEVRİM KURAMI VE XVI. YÜZYIL OSMANLI KALE KUŞATMALARI
MILITARY REVOLUTION THEORY AND OTTOMAN SIEGE WARFARE IN THE SIXTEENTH CENTURY

Veysel Göger
[Özet Abstract]

  LİBERAL NÖTRLÜK MÜMKÜN MÜ, GEREKLİ Mİ?
IS LIBERAL NEUTRALITY POSSIBLE, OR EVEN DESIRABLE?

Ömer Taşgetiren
[Özet Abstract]

  Stephen Dale. The Orange Trees of Marrakesh: Ibn Haldun and the Science of Man
Stephen Dale. The Orange Trees of Marrakesh: Ibn Haldun and the Science of Man

Hasan Karataş
[Özet Abstract]

  Pınar Emiralioğlu. Geographical Knowledge and Imperial Culture in the Early Modern Ottoman Empire
Pınar Emiralioğlu. Geographical Knowledge and Imperial Culture in the Early Modern Ottoman Empire

Zahit Atçıl
[Özet Abstract]

  Ali Yaycioglu. Partners of the Empire: The Crisis of the Ottoman Order in the Age of Revolutions
Ali Yaycioglu. Partners of the Empire: The Crisis of the Ottoman Order in the Age of Revolutions

Hümeyra Bostan
[Özet Abstract]

  Jürgen Osterhammel. The Transformation of the World: A Global History of the Nineteenth Century
Jürgen Osterhammel. The Transformation of the World: A Global History of the Nineteenth Century

Kazım Baycar
[Özet Abstract]

  Benjamin C. Fortna. The Circassian: A Life of Eşref Bey, Late Ottoman Insurgent and Special Agent
Benjamin C. Fortna. The Circassian: A Life of Eşref Bey, Late Ottoman Insurgent and Special Agent

M. Talha Çiçek
[Özet Abstract]

  Musheg Asatryan. Controversies In Formative Shi‘i Islam: The Ghulat Muslims And Their Beliefs
Musheg Asatryan. Controversies In Formative Shi‘i Islam: The Ghulat Muslims And Their Beliefs

Mehmet Toprak
[Özet Abstract]

  Perry Schmidt-Leukel. Religious Pluralism and Interreligious Theology: The Gifford Lectures –An Extended Edition
Perry Schmidt-Leukel. Religious Pluralism and Interreligious Theology: The Gifford Lectures –An Extended Edition

Elif Emirahmetoğlu
[Özet Abstract]

 
Dîvân Dergisi © 2005 | Her hakkı saklıdır.
Grafik &Tasarım: dizaynus.com