TR
Disiplinlerarası Çalışmalar Dergisi Journal of Interdisciplinary Studies

Yazarlar

Halil İbrahim YENİGÜN

2000 yılında Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Sosyoloji bölümlerinde lisansını tamamladıktan sonra lisansüstü çalışmaları için 2001’de ABD’ye gitti. 2003 yılında Texas Tech Üniversitesi’nden yükseklisans derecesini alarak Virginia Üniversitesi Siyaset Bölümü Siyaset Teorisi Programında doktoraya başladı. 2007-2008 akademik yılında Kahire Amerikan Üniversitesi Orta Doğu Araştırmaları Merkezi’nde Misafir Araştırmacı olarak bulundu. Mayıs 2013’te “The Political Ontology of Islamic Democracy: An Ontological Narrative of Contemporary Muslim Political Thought” başlıklı teziyle doktorasını tamamladı. Yazarın kimi akademik dergi ve süreli yayınlarda makale, değerlendirme ve röportajları yayımlanmıştır. Hâlen İstanbul Ticaret Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde araştırma görevlisidir.