TR
Disiplinlerarası Çalışmalar Dergisi Journal of Interdisciplinary Studies

Yazarlar

Hans KÖCHLER

Avusturya Innsbruck Üniversitesi’nde profesör olup Siyaset Felsefesi ve Felsefi Antropoloji Kürsüsünün başkanıdır. Ayrıca Uluslararası Felsefe Akademisi’nin eş-başkanıdır. Birleşmiş Milletler’e danışmanlık statüsüyle bağlı olan ve yetmişi aşkın ülkenin üyesi bulunduğu Uluslararası İlerleme Örgütü’nün (IPO) kurucusu (1972) ve başkanıdır. Pek çok uluslararası örgütün ve sivil toplum kuruluşunun da kurucu başkanı, üyesi veya danışmanıdır. Araştırma konuları fenomenoloji, varoluşçu felsefe, antropoloji, insan hakları, hukuk felsefesi, uluslararası hukuk kuramı, uluslararası ceza hukuku, demokrasi kuramı gibi birçok alanı kapsamaktadır. Yazarlığını ve/veya editörlüğünü yaptığı altmış aşkın kitabın yanı sıra yüzlerce makalesi bulunmaktadır. Birçok uluslararası süreli yayının hakemliğini veya editörlüğünü yapmaktadır. Akademik alanda yaptığı çalışmaların ve açılımların yanı sıra uluslararası barış ve adalet için yürüttüğü faaliyetlerle birçok ödüle layık görülmüştür.