TR
Disiplinlerarası Çalışmalar Dergisi Journal of Interdisciplinary Studies

Yazarlar

Harun KÜÇÜKALADAĞLI

İstanbul Ticaret Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun oldu (2010). Hâlen İstanbul Şehir Üniversitesi Modern Türkiye Çalışmaları Bölümü’nde Religion and Secularism in Turkish Foreign Policy (1920-38) başlıklı yüksek lisans tezini hazırlamaktadır.