TR
Disiplinlerarası Çalışmalar Dergisi Journal of Interdisciplinary Studies

Yazarlar

Hasan KAYALI

Hasan Kayalı, Kaliforniya Üniversitesi’nin San Diego kampüsünde ögretim üyesidir. Eserleri arasında Jön Türkler ve Araplar: Osmanlıcılık, Erken Arap Milliyetçiliği ve İslamcılık (1908-1918) (Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul 1998) ve Joseph Esherick ve Eric Van Young ile birlikte derlediği Empire to Nation: Historical Perspectives on the Making of the Modern World (Rowman and Littlefield, Lanham 1996) bulunmaktadır. Kayalı çalışmalarını Milli Mücadele döneminde Anadolu-Suriye ilişkileri üzerinde sürdürmektedir.