TR
Disiplinlerarası Çalışmalar Dergisi Journal of Interdisciplinary Studies

Yazarlar

Abuzer KALYON

1965 yılında dünyaya geldi. İlk, orta ve lise tahsilini Adana'nın İmamoğlu ilçesinde tamamladı. 1991 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nden mezun oldu. Aynı yıl öğretmenliğe başladı. 1998 yılında Eski Türk Edebiyatı Ana Bilim Dalı'nda yüksek lisans yaptı. Hâlen Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eski Türk Edebiyatı Ana Bilim Dalı'nda doktora çalışmasına devam etmektedir. Alanıyla ilgili kitap ve makaleleri yayınlanan Abuzer Kalyon, edebiyat öğretmenliği görevini sürdürmektedir