TR
Disiplinlerarası Çalışmalar Dergisi Journal of Interdisciplinary Studies

Yazarlar

Hatice PALAZ ERDEMİR

1967 yılında Osmaniye'de doğdu. İlköğrenimini Polatlı'da ortaöğrenimini Konya'da tamamladı. 1986 yılında girdiği Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Tarih bölümünden 1990'da mezun oldu. 1994 yılında Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nün Yakınçağ Tarihi programında “1240-1244 (1824-1829) Tarihli 181 Numaralı Isparta Şer'iyye Sicili” başlıklı teziyle yüksek lisansını tamamladı. 1994 yılında Celal Bayar Üniversitesi bünyesinde yurtdışında lisansüstü eğitim görmek amacıyla master ve doktora eğitimini tamamlamak üzere önce İskoçya daha sonra da İngiltere'de görevlendirildi. 560-600 arasında, Orta Asya Türkleri (Göktürk Devleti) ile Bizans İmparatorluğu arasındaki münasebetleri konu alan, “The Nature of Byzantine Relations with the Turks of Central Asia (Göktürk Empire) (560-600)” başlıklı master tezini the University of St. Andrews'de 1996'da tamamladı. Roma'nın Anadolu'daki (MÖ 1. yüzyıl ile MS 3. yüzyıl arasında Asya eyaleti) eyalet idaresi ve bu idarenin Osmanlı idaresi ile karşılaştırılmasını konu alan “The Administration of Roman Asia (from the first Century BC to the Third Century AD and a Comparison with Osmanlı Government)” başlıklı teziyle University of Wales Swansea'de 1999'da doktora ünvanı aldı. Erdemir, halen Celal Bayar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünde öğretim görevlisi olarak çalışmaktadır.