TR
Disiplinlerarası Çalışmalar Dergisi Journal of Interdisciplinary Studies

Yazarlar

İbrahim YEMENLİ

1974'te Adapazarı'nda doğdu. 1992'de Adapazarı İmam-Hatip Lisesi'ni, 1997'de Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ni bitirdi. 1999'da aynı üniversitenin Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü İslâm Felsefesi Ana Bilim Dalında “Ekmeleddîn en-Nahcuvânî ve Varlık Anlayışı” başlıklı tezi ile yüksek lisansını tamamladı. Halen Marmara Üniversitesi İslâm Felsefesi Ana Bilim Dalında doktora çalışmasını devam ettirmektedir.