TR
Disiplinlerarası Çalışmalar Dergisi Journal of Interdisciplinary Studies

Yazarlar

İlhan KUTLUER

Çanakkale, Biga doğumlu (1957). Lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümünde tamamladı (1981). Marmara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesine İslam Felsefesi Tarihi dalında araştırma görevlisi oldu (1985). Aynı üniversitede "İslam Felsefesi Tarihinde Ahlak İlminin Teşekkülü" konusunda doktora verdi (1989). Kendi alanıyla ilgili bazı kitap ve makaleleri İngilizce'den Türkçe'ye kazandırdı. Bunlara örnek olarak S. H. Nasr, Islamic Science, An Illustrated Study adlı eserinin çevirisi, ayrıca, The Cambridge History of Islam ve M.M. Sharif (ed.), A History of Muslim Philosophy adlı eserlerin çevirisine yaptığı katkılar sayılabilir. 90'lı yıllar boyunca T.D.V. İslam Ansiklopedisi'nde merkeze ilim heyeti üyesi ve redaktör olarak görev yapan Kutluer, bu ansiklopedide yayınlanmış çok sayıda felsefe maddesinin de yazarıdır. İslam felsefesi alanında ilmî makaleler yayınlamış, çeşitli sempozyumlarda tebliğler sunmuş olan Kutluer, 1996 yılından bu yana M.Ü. İlahiyat Fakültesi'nde İslam Felsefesi Tarihi Doçenti olarak çalışmaktadır. Eserleri : a) Fikrî denemeleri: İki Denizin Birleştiği Yer (İstanbul 1984), Erdemli Toplum ve Düşmanları (İstanbul 1996), Sarp Yokuşu Tırmanmak (İstanbul 1998) b) Akademik çalışmaları: Akıl ve İtikad: Kelâm-Felsefe İlişkileri Üzerine Makaleler (İstanbul 1996, 2. bs., 1998), İslâm'ın Klasik Çağında Felsefe Tasavvuru (İstanbul 1996, 2. bs. 2001), İlim ve Hikmetin Aydınlığında (Baskıda), İbn Sînâ Ontolojisinde Zorunlu Varlık (Yayına hazırlanıyor).