TR
Disiplinlerarası Çalışmalar Dergisi Journal of Interdisciplinary Studies

Yazarlar

Ahmed Tahir NUR

1989’da İstanbul’da doğdu. 2007’de Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde başladığı lisans eğitimini sürdürmektedir.