TR
Disiplinlerarası Çalışmalar Dergisi Journal of Interdisciplinary Studies

Yazarlar

İsmail TAŞPINAR

1969'da Brüksel'de (Belçika) doğdu. Orta öğrenimini İstanbul İmam Hatip Lisesi'nde tamamlayarak 1990'da Antalya İmam Hatip Lisesi'nden mezun oldu. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde lisans eğitimini 1994'te tamamladı. 1996'da aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü'ne bağlı olarak Dinler Tarihi yüksek lisans programında Rudolf Bultmann ve Dinler Tarihi Araştırmalarına Katkısı başlıklı tezini hazırladı. 2003 yılında Yahudi Kaynaklarına Göre Yahudilik'te Ahiret İnancı konulu doktora tezini tamamladı. 2003-2004 yılları arasında Vatikan bursuyla, Roma'da papalığa bağlı Gregoriana Üniversitesi'nde misafir araştırmacı olarak Hıristiyanlık üzerine araştırmalarda bulundu. Dinler tarihi konusunda yayınlanmış çeşitli telif ve tercüme makalelerinin yanısıra, Duvarın Öteki Yüzü: Yahudi Kaynaklarına Göre Yahudilik'te Ahiret İnancı (Gelenek Yayınları, İstanbul 2003) adıyla yayınlanmış bir de kitabı bulunmaktadır. İsmail Taşpınar hâlen, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde araştırma görevlisi olarak görev yapmaktadır

Katkıda bulunduğu sayılar