TR
Disiplinlerarası Çalışmalar Dergisi Journal of Interdisciplinary Studies

Yazarlar

Kezban ACAR

1 Mart 1971’de Çumra’da doğdu. Buca Eğitim Fakültesi Tarih Bölümü’nden mezun oldu (1991). Yüksek Lisans (1996) ve Doktorasını (2000) University of Kentucky’de tamamladı. Doktora tezi “Kırım Savaşı ve 1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı Döneminde Rus Savaş Kültüründe Rus Ulusal Kimliği” başlığını taşımaktadır. Yayımlanmış eserlerinden bazıları şunlardır: Resimlerle Rusya, Savaşlar ve Türkler, Nobel Yayın-Dağıtım, Ankara 2004; Başlangıçtan 1917 Bolşevik Devrimi’ne Kadar Rusya Tarihi, Nobel Yayın-Dağıtım, Ankara 2004; “An Examination of Russian Imperialism: Russian Military and Intellectual Descriptions of the Caucasians during the Russo-Turkish War of 1877-78” Nationalities Papers, c. XXXII, sy. 1 (2004), s. 7-21; “The Concept of ‘Family’ and ‘Nation’ in Russian Patriotic Culture, Anuar Istoric, Analele Asociatiei Nationale A Tinerilor İstorici Din Moldova, (2005), s. 58-66; “Osmanlı Devleti ve Rusya’nın Yahudi Politikası,” Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2004; “Osmanlı ve Rus Modernleşmesine Dair Bazı Görüşler,” Muhafazakar Düşünce, sy. 16-17, s. 59-86.