TR
Disiplinlerarası Çalışmalar Dergisi Journal of Interdisciplinary Studies

Yazarlar

Mehmet ANIK

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü'nü bitirdi (2001). Aynı bölümde “Eğitimde Yenileşme ve Türkiye'de Lise Sosyoloji Ders Kitapları” başlıklı teziyle yüksek lisans çalışmasını tamamladı (2005).