TR
Disiplinlerarası Çalışmalar Dergisi Journal of Interdisciplinary Studies

Yazarlar

Mehmet HACISALİHOĞLU

Yıldız Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi olan Hacısalihoğlu, Ankara ve Münih’te Osmanlı tarihi, Balkan ve Doğu Avrupa Tarihi eğitimi aldı. Yüksek Lisans tezini Münih Üniversitesi’nde “Türk Ansiklopedisinde Yunanistan İmajı” ve doktora tezini aynı üniversitede “Jön Türkler ve Makedonya Sorunu” üzerine yazdı. 2001 yılında Münih Üniversitesi Yakın Doğu Tarihi ve Kültürü / Türkoloji Enstitüsü’nde öğretim üyesi olarak çalışmaya başladı. 2003’ten beri Yıldız Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünde görev yapmaktadır. Yayınlanmış kitapları şunlardır: Die Jungtürken und die Mazedonische Frage (1890-1918), R. Oldenbourg Verlag, Munich 2003 (Türkçe çevirisi: Jöntürkler ve Makedonya Sorunu, çev. İhsan Catay, İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 2008); Doğu Rumeli’de Kayıp Köyler: İslimye Sancağı’nda Göçler, İsim Değişikleri ve Harabeler, Bağlam Yayınları, İstanbul 2008. Ayrıca çok sayıda bilimsel dergi ve derleme eserde 19. ve 20. yüzyılda Balkanlar ve Osmanlı devleti konulu makalesi bulunmaktadır.