TR
Disiplinlerarası Çalışmalar Dergisi Journal of Interdisciplinary Studies

Yazarlar

Mehmet Zahit TİRYAKİ

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden 2005’te mezun oldu. Aynı yıl, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İslam Felsefesi Ana Bilim Dalı’nda başladığı yüksek lisans eğitimini 2007’de “Mehmed Emin Üsküdari’nin Şerhu Tehzibi’l-Mantık İsimli Eserinin Tahlili” başlıklı tezle tamamladı. Hâlen doktora çalışmalarına devam etmekte, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü’nde araştırma görevlisi olarak çalışmaktadır. Başlıca çalışma alanları İslam felsefesi, ahlak felsefesi ve ahlak metafiziğidir.