TR
Disiplinlerarası Çalışmalar Dergisi Journal of Interdisciplinary Studies

Yazarlar

Metin KAYGALAK

1968’de Bingöl’de doğdu. ODTÜ Felsefe Bölümü’nden ayrıldı. Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fa-kültesi’ni 1990’da bitirdi. Yüzümdeki Kuyu, Suya Okunan Dua, Nâr Defterleri, Ortodoks Oğlanlar için Fücur isimli dört şiir kitabı var. Çeşitli dergi ve gazetelerde güncel siyaset, müzik, resim üzerine yazılar yazdı. İki ayda bir yayımlanan Duvar edebiyat, sanat ve politika dergisini arkadaşlarıyla birlikte çıkarıyor.