TR
Disiplinlerarası Çalışmalar Dergisi Journal of Interdisciplinary Studies

Yazarlar

Michael DILLON

Lancaster Üniversitesi’nde doktora eğitimini tamamladıktan sonra aynı üniversitede öğretim üyesi oldu. Almanya - Bonn Forschungs Institut der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik, University of Missouri, Australian National University, The Johns Hopkins University’de misafir öğretim üyesi ve İstanbul Şehir Üniversitesi’nde öğretim üyesi olarak bulundu. Araştırma konuları arasında kıta felsefesi perspektifinden siyaset, güvenlik ve savaş konuları bulunmaktadır. Güvenlik, savaş, uluslararası ilişkiler teorileri, kıta felsefesi ve kültürel araştırmalar alanında çok sayıda eser vermiştir. Yayınlanan çalışmalarından bazıları şunlardır: Politics of Security: Towards a Political Philosophy of Continental Thought (Routledge, 1996); Foucault on Politics, Security and War (Andrew Neal ile birlikte), (Palgrave/Macmillan, 2008); The Liberal Way of War: Killing to Make Life Live (Julian Reid ile birlikte) (Routledge, 2009); Biopolitics of Security in the 21st Century: A Political Analytics of Finitude (Routledge, 2010); Deconstructing International Politics (Routledge 2010).