TR
Disiplinlerarası Çalışmalar Dergisi Journal of Interdisciplinary Studies

Yazarlar

Muhammed İkbal İMAMOĞLU

İstanbul’da doğdu (1978). İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu (2000). Albert-Ludwigs-Universität Freiburg’da yüksek lisansını tamamladı (2004). Hâlen Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg Hukuk Fakültesi’nde Anayasa Hukuku, Anayasa Teorisi ve Hukuk Felsefesi Kürsüsünde doktora tezi ile ilgili çalışmalarına devam etmektedir. İmamoğlu, doktora tezinde liberal ve komuniteryan teorilerin insan, toplum ve devlet tasavvurlarını ve bunların anayasa hukukuna yansımalarını incelemektedir. Hukuk felsefesi, ahlak felsefesi, toplum felsefesi, anayasa kuramı, karşılaştırmalı anayasa hukuku ve hukuk bilimi tarihi alanlarıyla ilgilenmektedir.