TR
Disiplinlerarası Çalışmalar Dergisi Journal of Interdisciplinary Studies

Yazarlar

Muhammed Usame ONUŞ

1989 yılında Mardin’de doğdu. İlk ve orta öğrenimini Gaziantep’te tamamladı. 2011 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. 2013 yılında aynı üniversitede “Hırakî’nin el-Muhtasar’ı ve Hanbelî Mezhebine Etkisi” konulu yüksek lisans tezini tamamladı. Marmara Üniversitesi’nde doktora çalışmalarını sürdüren Onuş hâlen TDV İslam Araştırmaları Merkezi’nde araştırmacı adayı olarak görev yapmaktadır.