TR
Disiplinlerarası Çalışmalar Dergisi Journal of Interdisciplinary Studies

Yazarlar

Mustafa BUDAK

1962 de Kütahya'da doğdu. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü'nü bitirdi (1985). Aynı üniversitede yüksek lisans çalışmalarına başladı ve 1987de “Osmanlı-Özbek Siyasi Münasebetleri (1510-1740)” adlı tezini vererek tamamladı. Aynı yıl İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Yakınçağ Tarihi Anabilim Dalı'na geçti. Burada “1853-1856 Kırım Savaşı'nda Kafkas Cephesi” adlı doktora tezi ile tarih doktoru ünvanı aldı (1993). 1999 yılında doçent oldu. Halen İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır.