TR
Disiplinlerarası Çalışmalar Dergisi Journal of Interdisciplinary Studies

Yazarlar

Necdet SUBAŞI

1961’de Artvin’de doğdu. Diyanet İşleri Başkanlığı’nda Strateji Geliştirme Başkanı olarak görev yapmaktadır. “Türk Aydının Din Anlayışı” başlıklı teziyle Din Sosyolojisi alanındaki doktorasını tamamlamıştır (1995). Yüzüncü Yıl (İlahiyat), Muğla (Felsefe) ve Gazi Üniversitesi’nde (İletişim) öğretim üyeliği yaptı. Çalışmaları arasında Türk Aydınının Din Anlayışı (Yapı Kredi, 1995), Kutsanmış Görüntüler (Nehir, 1999), Öteki Türkiye’de Din ve Modernleşme (Vadi, 2003), Gündelik Hayat ve Dinsellik (İz, 2004), Alevi Modernleşmesi (Kitabiyat, 2005), Ara Dönem Din Politikaları (Küre, 2005) ve Sınırları Yoklamak (Ötüken, 2007) başlıklı eserler yer almaktadır. Subaşı, kamuoyunda Alevi Açılımı olarak bilinen sürece ilişkin olarak yayınlanan Alevi Çalıştayları Nihai Raporu’nun da yazarıdır.