TR
Disiplinlerarası Çalışmalar Dergisi Journal of Interdisciplinary Studies

Yazarlar

Ömer Mahir ALPER

1967'de Elazığ'da (Ağın) doğdu. İlk ve Orta öğrenimini İstanbul'da tamamladıktan sonra İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümünü bitirdi (1990). Mezuniyetinin ardından dil ile ilgili ve bilimsel çalışmalar yapmak üzere bir yıl Mısır'da kaldı (1991-1992). M.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Ana Bilim Dalında “İbn Tufeyl'in Hayatı ve Felsefesi” başlıklı çalışmasıyla yüksek lisansını (1993); “Kindî, Fârâbî ve İbn Sînâ'da Akıl-Vahiy/Felsefe-Din İlişkisi” çalışmasıyla da doktorasını (1998) tamamladı. 1992-2000 yılları arasında T.D.V. İslâm Araştırmaları Merkezi'nde çalıştı. Bu süre içerisinde sahasıyla ilgili araştırmalar yapmak üzere bir yıl İngiltere'de bulundu (1995-1996). Hâlen İ.Ü. İlahiyat Fakültesi İslam Felsefesi Bilim Dalında öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Alper'in İslâm Felsefesinde Akıl/Vahiy-Felsefe/Din İlişkisi: Kindî, Fârâbî ve İbn Sînâ Örneği (İstanbul: Ayışığı Yayınları, 2000) başlığıyla bir kitabı, İslâm Felsefesinin Avrupa'ya Girişi (İstanbul: Ayışığı Kitapları, 2001) adıyla İngilizce'den yaptığı bir çevirisi ve birçok makalesi bulunmaktadır.