TR
Disiplinlerarası Çalışmalar Dergisi Journal of Interdisciplinary Studies

Yazarlar

Osman DEMİR

1974 yılında Ordu’nun Ünye ilçesinde doğdu., 1996 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun oldu. 1999 yılında Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde “Kelâm İlmi Açısından Ricâlü’l-gayb İnancı” adlı tezle yüksek lisansını tamamladı. 2006 yı-lında ise aynı enstitüde, “İlk Dönem Kelâmcılarında Sebep-Sonuç İliş-kisi” adını taşıyan tezle kelâm doktoru unvanını aldı. 1998 yılından iti-baren çeşitli özel öğretim kurumlarında Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni ve yönetici olarak çalıştı. 2010 yılında 18 Mart Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kelam Anabilim Dalı’nda öğretim üyesi olarak göre-ve başlayan Demir, çalışmalarını; kelâm fizik teorileri, sebeplilik prob-lemi, Mu‘tezile’de insan psikolojisi ve modern çağın inanç problemleri etrafında sürdürmektedir.