TR
Disiplinlerarası Çalışmalar Dergisi Journal of Interdisciplinary Studies

Yazarlar

Ahmet OKUMUŞ

1976 yılında İzmir'de doğdu. İlk ve orta öğrenimini İzmir'de tamamladı. 1999 yılında Boğaziçi Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden mezun oldu. Halen Fatih Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde yüksek lisans yapmakta ve aynı bölümde araştırma görevlisi olarak çalışmaktadır.