TR
Disiplinlerarası Çalışmalar Dergisi Journal of Interdisciplinary Studies

Yazarlar

Serhat ASLANER

2003 yılında Sakarya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü’nden mezun oldu. “İlmiye Sınıfının II. Meşrutiyeti Algılayışı (Konya Örneği)” başlıklı tez çalışması ile aynı üniversitenin Siyaset ve Sosyal Bilimler Bilim Dalı’nda yüksek lisansını tamamladı. Halen aynı üniversitede Kamu Yönetimi Anabilim Dalı’nda doktora çalışmalarına devam etmektedir.