TR
Disiplinlerarası Çalışmalar Dergisi Journal of Interdisciplinary Studies

Yazarlar

Seyfi KENAN

1965'te, Rize'de doğdu. İstanbul'da ilk, orta ve lise eğitimini tamamladıktan sonra Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden (1989) mezun oldu. TDV İslam Arastırmaları Merkezi'ne araştırmacı adayı olarak girdi (1990). Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde eğitim bilimlerinde yüksek lisansını tamamladı (1991). Daha sonra Kahire'de Amerikan Üniversitesi ve Kahire Üniversitesi'nde eğitim ve İslam düşüncesi üzerine araştırmalar yaptı (1992). 1995'te New York'ta Columbia University Teachers College'da disiplinler arası bir program olan eğitim, felsefe ve din bölümünde doktora programına girdi. Halen doktora programının son safhasında bulunmaktadır.