TR
Disiplinlerarası Çalışmalar Dergisi Journal of Interdisciplinary Studies

Yazarlar

Ahmet Turan ALKAN

1954 yılında Sivas’ta doğdu; İlk, orta ve lise eğitimi bu şehirde tamamladıktan sonra 1972 yılında A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi’ne girdi; bu fakültenin Siyaset ve İdare Bölümü’nden 1977 yılında mezun oldu. 1985 yılında Cumhuriyet Üniversitesi’ne göreve başladı. Yüksek lisans ve doktorasının tamamlayarak İİBF Kamu Yönetimi Bölümü’ne öğretim üyesi atandı. 1989 yılında düzenli olarak başladığı yazarlık hayatı süresince muhtelif gazete ve dergilerde denemeleri yayınlandı; 19 basılı eseri bulunan Alkan, 2008 yılında Cumhuriyet Üniversitesi’nden emekli olarak akademik kariyerini noktalamış ve halen Zaman gazetesinde ve Aksiyon dergisinde yazı hayatına devam etmektedir.