TR
Disiplinlerarası Çalışmalar Dergisi Journal of Interdisciplinary Studies

Yazarlar

Seyyid Hüseyin NASR

1933 yılında Tahran'da doğdu. Yüksek öğrenimini ABD'de MIT'de fizik alanında yaptı. Harvard Üniversitesi'nde bilim tarihi alanında doktora yaptı. Tahran ve Harvard üniversitelerinde dersler verdi. Halen George Town Üniversitesi'nde İslam Araştırmaları profesörü olarak görev yapmaktadır.