TR
Disiplinlerarası Çalışmalar Dergisi Journal of Interdisciplinary Studies

Yazarlar

Walid ATARI

Doç. Dr. Atari aslen Ürdünlü olup doktorasını 1985 yılında İngiltere'de Essex Üniversitesi'nde, Batı Felsefesi üzerine yapmıştır. Halen Ürdün Üniversitesi Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi Felsefe Bölüm Başkanlığı yapmaktadır. Ağırlıklı olarak Metodoloji, Hermenötik, Habermas, Wittgenstein ve Gadamer üzerine çalışmaktadır.

Katkıda bulunduğu sayılar