TR
Disiplinlerarası Çalışmalar Dergisi Journal of Interdisciplinary Studies

Yazarlar

Yalçın ARMAĞAN

1977 yılında Kayseri’de doğdu. 2000’de Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden, 2003’te Bilkent Üniversitesi Türk Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldu. “Türk Şiirinde Modernizm” başlıklı teziyle, Bilkent Üniversitesi Türk Edebiyatı Bölümü’ndeki doktora öğrenimini tamamladı. 2007-2011 yılları arasında İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde dersler verdi. 2011 yılından beri İstanbul Şehir Üniversite-si’nde öğretim görevlisi olarak çalışıyor. İmkânsız Özerklik: Türk Şiirinde Modernizm adlı kitabı 2011 yılında İletişim Yayınları’nın Edebiyat Eleştirisi Serisi’nden yayımlandı.