TR
Disiplinlerarası Çalışmalar Dergisi Journal of Interdisciplinary Studies

Yazarlar

Yaşar SARIKAYA

1965’te Kastamonu’da doğdu. Lisans öğrenimini Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde tamamladı. Bochum Ruhr Üniversitesi’nde Şarkiyat, İslam Bilimleri ve Pedagoji okudu. Aynı üniversitede yüksek lisans ve doktorasını yaptı. Osmanlı eğitim ve kültür tarihi, Avrupa’da İslam ve İslam din eğitimi konularında çalıştı. Bu alanlarla ilgili Almanca ve Türkçe çeşitli kitap ve makaleleri yayımlandı. Ebu Said El-Hadimi: Merkez ile Taşra Arasında Bir Osmanlı Alimi adlı eseriyle Türkiye Yazarlar Birliği’nce biyografi dalında 2008’in yazarı seçildi. Halen Viyana’da özel İslam din dersi öğretmenliği bölümünün direktörü olarak görev yapmaktadır.