TR
Disiplinlerarası Çalışmalar Dergisi Journal of Interdisciplinary Studies

Yazarlar

Yunus UĞUR

1976 yılında Bursa'da doğdu. Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nden 1999'da mezun oldu. Yüksek lisansını aynı üniversitenin Tarih Bölümü'nde tamamladı. Halen aynı bölümde doktora çalışmasına devam etmektedir