TR
Disiplinlerarası Çalışmalar Dergisi Journal of Interdisciplinary Studies

Yazarlar

Ali KÖSE

1985 yılında 9 Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun oldu. 1988'de Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde yüksek lisansını tamamladı. 1994 yılın da Londra Üniversitesi King's College'de Din Psikolojisi alanında doktorasını tamamladı. Halen TDV İslam Araştırmaları Merkezinde çalışmaktadır.