TR
Disiplinlerarası Çalışmalar Dergisi Journal of Interdisciplinary Studies

Yazarlar

Ayhan CEYLAN

1968’de Şebinkarahisar’da doğdu. 1991’de İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. Aynı üniversitede, 1993’te yüksek lisans, 1998’de doktora eğitimini tamamladı. 1993 yılında Atatürk Üniversitesi Erzincan Hukuk Fakültesi’ne Hukuk Tarihi Anabilim Dalı araştırma görevlisi olarak atandı. Ürdün ve Tunus’ta araştırmalarda bulundu. 2008 yılında doçent oldu. Çalışmaları daha çok, Osmanlı merkez ve Osmanlı dönemi Ortadoğu ülkeleri kamu hukuku üzerinde yoğunlaştı. Halen Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Tarihi Anabilim Dalı’nda öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.