TR
Disiplinlerarası Çalışmalar Dergisi Journal of Interdisciplinary Studies

Yazarlar

Cağfer KARADAŞ

1964 yılında Sivas'ın Kartalca köyünde doğdu. 1984 yılında Kayseri İmam-Hatip Lisesi'ni, 1989 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ni bitirdi. “İbn Arabi'nin İtikadi Görüşleri” adlı tezini aynı üniversitede tamamlayarak 1997 yılında “doktor” oldu. Halen U.Ü. İlahiyat Fakültesi'nde Kelam Yardımcı Doçenti olarak görev yapmaktadır. Evli ve iki çocuk babasıdır. Yayınlanmış eseri: İbn Arabi'nin İtikadi Görüşleri, Beyan Yayınları (İstanbul 1997).