TR
Disiplinlerarası Çalışmalar Dergisi Journal of Interdisciplinary Studies

Yazarlar

Davut HUT

1974 yılında Rize’de doğdu. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Tarih Bölümü’nden mezun oldu (1995). Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nde araştırma görevlisi olarak göreve başladı (2000). Bu görevi hâlen devam etmektedir. “XIX. Asrın İkinci Yarısında Basra Gümrüğü” başlıklı teziyle yüksek lisans (1999) ve “Musul Vilayeti’nin İdarî, İktisadî ve Sosyal Yapısı 1864-1909” başlıklı teziyle de doktora (2006) eğitimini tamamladı. Doktora tezinin hazırlanması aşamasında, İngiliz Devlet Arşivi Public Record Office (PRO) ile SOAS (School of Oriental and African Studies) ve LSE (London School of Economics) kütüphanelerinde bilimsel araştırma ve incelemelerde bulundu.