TR
Disiplinlerarası Çalışmalar Dergisi Journal of Interdisciplinary Studies

Yazarlar

Enes KABAKCI

1996’da İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun oldu. Yüksek lisansını Paris 1-Sorbonne Üniversitesi’nde siyaset sosyolojisi alanında tamamladı. Paris 1-Sorbonne Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü’nde hazırladığı “Sauver l’Empire: Modernisation, positivisme et formation de la culture politique des Jeunes-Turcs (1895-1908)/İmparatorluğu Kurtarmak: Modernleşme, Pozitivizm ve Jön-Türk Siyasî Kültürünün Oluşumu (1895-1908)” başlıklı teziyle doktorasını tamamladı. Halen TDV İslam Araştırmaları Merkezi’nde araştırmacı olarak görev yapmaktadır.