TR
Disiplinlerarası Çalışmalar Dergisi Journal of Interdisciplinary Studies

Yazarlar

Eyüp SÜZGÜN

1980'de Baskil'de doğdu. Lise öğrenimini Malatya'da tamamladı. 2002 yılında İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nden mezun oldu. Hâlen Haliç Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü'nde yüksek lisans öğrenimine devam etmektedir

Katkıda bulunduğu sayılar