TR
Disiplinlerarası Çalışmalar Dergisi Journal of Interdisciplinary Studies

Yazarlar

Feyzullah YILMAZ

1982 yılında İstanbul’da doğdu. İlk ve ortaöğrenimini İstanbul’da tamamladı. 2004 yılında Sakarya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü’nden mezun oldu. Yüksek lisansını İsveç’te Linköping Üniversitesi Ulus-lararası ve Avrupa İlişkileri Bölümü’nde “Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Reformu: Eleştirel Bir Bakış” başlıklı tez çalışması ile 2007 yılında tamamladı. 2008 yılında Sabancı Üniversitesi, Siyaset Bilimi bölümünde başladığı doktora çalışmasını sürdürmektedir.