TR
Disiplinlerarası Çalışmalar Dergisi Journal of Interdisciplinary Studies

Yazarlar

Fikret KARÇİÇ

1955 yılında Bosna'da doğdu. 1974 senesinde Sarayova Üniversitesi Hukuk Fakülte sini ve 1978 yılında Belgrat Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi ve Belgrat Üniversitesi Hukuk Fakültesinde yüksek lisansını tamamladı(1978). 1988'de aynı üniversiteden hukuk doktoru unvanını elde etti. Daha sonra Sarayova Üniversitesi İslami İlimler Fakültesinin İslam Fıkhı bölümünde öğretim üyesi olarak ders verdi. Ayrıca, 1986–1988 yılları arasında Bosna-Hersek İslam Danışma Konseyi başkanlığı ve 1990-1992 yılları arasında da İslami Edebiyat Dergisi yazı işleri müdürlüğü görevlerini yürüttü. 1993–1994 yıllarında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde İslam hukuku dersleri veren yazar halen, Malezya İslam Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. 1918–1941 Dönemi Yugoslavya Şeriat Mahkemeleri, (Sarayova, 1990); İslam Hukuku Tarihi, (Sarayova, 1990); Hukuki ve Sosyal Açıdan Yenilik Hareketleri, (Sarayova, 1991); Güney Doğu Asya'da İslam, (Sarayova, 1992) isimli eserleri yanında çok sayı da makalesi yayınlandı.