TR
Disiplinlerarası Çalışmalar Dergisi Journal of Interdisciplinary Studies

İslâm medeniyetine ilişkin bir kavram okuması: "ilmu'd-dünyâ" ve "ilmu'd-dîn"

İhsan FAZLIOĞLU
Makaleyi indir

Yorum yazın

Yorum yapmak için giriş yapın.