TR
Disiplinlerarası Çalışmalar Dergisi Journal of Interdisciplinary Studies

Nassim Nicholas Taleb. Siyah Kuğu -Olasılıksız Görünenin Etkisi

Mustafa Yavuz

Yorum yazın

Yorum yapmak için giriş yapın.