TR
Disiplinlerarası Çalışmalar Dergisi Journal of Interdisciplinary Studies

Ovamir Anjum. Politics, Law and Community in Islamic Thought: The Taymiyyan Moment

Ammar Kılıç

Yorum yazın

Yorum yapmak için giriş yapın.