EN
Disiplinlerarası Çalışmalar Dergisi Journal of Interdisciplinary Studies

Osmanlı Devleti'nin gayrimüslim teb'anın idaresinde kullandığı bir yöntem olarak "ruhânî iltizam" sistemi

M. Macit KENANOĞLU
Makaleyi indir

Yorum yazın

Yorum yapmak için giriş yapın.