EN
Disiplinlerarası Çalışmalar Dergisi Journal of Interdisciplinary Studies

Türk Düşüncesinde Yöntem Sorunu ve Devlet

Türk düşüncesi hakkındaki sorunları aşmak ve onu bütünlüklü bir yapı olarak ortaya koymak için, öncelikle Türk düşüncesi ve Türk tarihi araştırmalarında kullanılan yöntem ya da yöntemleri sorgulamak gerekmektedir. Şimdiye kadar uygulanan yöntemler istenilen sonuçları vermediğine göre, yeni yöntemler oluşturmanın zorunluluğu ortaya çıkmaktadır. Toplum düşüncesini araştırırken, öncelikle anlaşılması gereken önemli nokta, toplumun yetiştirdiği kişilerin ortaya koyduğu düşünceler değil, toplumun gündelik hayatını sürdürürken kullandığı değerlerin, kurumların ve geleneklerin ne türden ilkelere oturtulduğu ve ilkelerin hangi düşünceler çerçevesinde oluştuğudur. Ayrıca bir toplumun düşünce gücü, yetiştirdiği düşünürlerin sayısından çok, toplumun tarihsel varoluşunun sürekliliğinde aranmalıdır. Toplumsal düşüncenin bütünlüklü bir yapı olarak ortaya çıkması için, değerler, kurumlar ve geleneklerin evren tasavvuru çerçevesinde birbirleriyle ilişkilendirilmeleri gerekir. Bu belirlenimler ışığında Türk düşünce yapısına bakıldığında, evren tasavvuruyla ilişkili olarak değerler, kurumlar ve geleneklerin birinci dereceden rol oynadıkları görülmektedir. Bu çalışmada Türk evren tasavvurunda içkin olan değerler ve değerlerden sökün eden kurumlar ile geleneklerin, Türk düşüncesinde nasıl bir rol üstlendiği devlet anlayışı çerçevesinde irdelenmiştir. Devleti merkeze alma nedeni, devletin, hem toplumsal varoluşla, hem evren tasavvuruyla, hem de diğer değer, kurum ve geleneklerle içkin bağlar oluşturmasıdır. Aşağıda bir makalenin sınırları içinde ele alınabilecek ölçüde, Türk düşüncesi sorunlarını, özellikle de yeni bir bakış açısı ve yöntemle, bu sorunların nasıl aşılacağı tartışılmıştır. Ayhan BIÇAK
Makaleyi indir

Yorum yazın

Yorum yapmak için giriş yapın.