EN
Disiplinlerarası Çalışmalar Dergisi Journal of Interdisciplinary Studies

Osmanlı Atinası ve düşünce tarihi ekseninde Kadı Mahmud Efendi'nin Tarih-i Medinetü'l-Hukemâ adlı eseri

Osmanlı Atinası'nın tarihi, milliyetçi tarih yazımından kaynaklanan nedenlerden ötürü Atina tarihine dair yapılan çalışmalarda ihmal edilmiş bir alandır. Giriş mahiyetindeki bu makale Atina'da 1688-1715 tarihleri arasında yaşamış olan Kadı Mahmud Efendi tarafından Atina'nın kadim tarihine dair yazılmış bir yazmadan neşet eden bazı soruları sorma teşebbüsüdür. Şehrin bir Osmanlı kadısının gözündeki temsili, Tarih-i Medinetü'l-Hükemâ adlı eseri birçok açıdan 'okumayı' mümkün kılmaktadır: Zımmi alimlerin Osmanlı düşünce hayatına katkıları, bu tek nüsha metnin velût 18. yüzyıl düşünce hayatındaki yerinin tesbiti, Osmanlı insanının çok tipliliği ve bu tiplerin karşılıklı etkileşimleri ile son olarak bu metnin Osmanlı tarih yazımındaki yeri. Gülçin TUNALI KOÇ
Makaleyi indir

Yorum yazın

Yorum yapmak için giriş yapın.