EN
Disiplinlerarası Çalışmalar Dergisi Journal of Interdisciplinary Studies

El-Fârâbî'ye atfedilen Yeni-Eflatuncu bir eser: Risâle fî'l-'İlmi'l-İlâhî

Bu makale iki kısımdan oluşmaktadır. İlk kısımda, el-Farabî'ye atfedilen fakat gerçekte Plotinus'un Enneadlar adlı eserinin bazı kısımlarından oluşturulmuş Risâle fî'l-'İlmi'l-İlâhî başlığını taşıyan bir risalenin tarihi ve keşfedilmesi ile ilgili kısa bir bilgi vermektedir. Makalenin ana kısmını oluşturan ikinci kısımda, bu risalenin tercümesi sunulmaktadır. Tercüme, Bedevi'nin Eflûtîn 'inde'l-Arab isimli eserinde yaptığı tahkik ve Pul Kraus'ın Anawati'nin Études de Philosophie Musulmane isimli eserinde aktarılan tahkiki ile karşılaştırılarak verilmektedir. Ayrıca, Enneadlar'ın adı geçen risaledekilere karşılık gelen bölümleri de okuyucuya karşılaştırma yapma imkanı sunmak üzere tercümeye eklenmiştir Fehrullah TERKAN
Makaleyi indir

Yorum yazın

Yorum yapmak için giriş yapın.