EN
Disiplinlerarası Çalışmalar Dergisi Journal of Interdisciplinary Studies

Bir modernleş(tir)me projesi olarak köy enstitüleri

Meşrutiyet dönemine kadar uzanan köy ve köylülere yönelik ilgi, Cumhuriyet'in ilanından sonra takip edilen geniş çaplı modernleşme politikalarının başarıya ulaşması için geniş halk kesimlerini de bu projeye dahil etme çabalarının bir sonucu olarak, köy enstitülerinin kurulması ile birlikte yepyeni bir hal almıştır. Bu makalede gerek Cumhuriyet dönemi aydınlarında ve siyasi çevrelerinde giderek yoğun bir ilgi konusu olan köylere yönelik ilginin arka planı, gerek enstitülerin kuruluş aşamasında yaşanan tartışmalar, gerekse de enstitülerin kuruluşları, uygulamaları ve kapanışları eleştirel bir tarzda ele alınmıştır. Köy enstitüleri çerçevesindeki tartışmalar, çok partili hayata geçiş dönemiyle sınırlı kalmamış, günümüze kadar uzanmıştır. Siyasi konum alışa bağlı olarak, bu tartışmalarda farklı yaklaşımlar söz konusu olmuştur. Hem dönemin batılılaşma anlayışını yansıtan bir kurum olmaları açısından, Hem de Türk düşünce dünyasında iz bırakan bir kurum olması açısından köy enstitüleri önemli bir ilgi konusudur. Mehmet ANIK
Makaleyi indir

Yorum yazın

Yorum yapmak için giriş yapın.